Katalog

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

Článek 1

Úvod:
    Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě shop.ledkr.cz. Podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazník).

Článek 2

Objednávka zboží:
    Po přijetí objednávky bude tato e-mailem potvrzena. Tímto je zaevidována a platná.Většina běžného zboží je skladem, tudíž jej expedujeme průběžně. Zboží, které je označeno jako skladem, expedujeme nejpozději do následujícího pracovního dne. Pokud nejsme schopni objednávku zajistit v přiměřeném termínu, budeme Vás kontaktovat. Pokud bylo zboží v čase objednávky vyprodáno a nebudeme schopni ho v přiměřeném termínu zajistit, budeme vás kontaktovat. Následný pracovní den od expedice (maximálně do dvou pracovních dnů) k Vám dorazí zásilka na Vámi objednanou adresu.

Článek 3

Objednávka a uzavření kupní smlouvy:
- Všechny objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu shop.ledkr.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními objednávkami internetového obchodu shop.ledkr.cz a to včetně podmínek reklamace, a že s nimi souhlasí.
- Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím. Tímto okamžikem (převzetím zboží) přechází vlastnické právo ke zboží od prodávajícího ke kupujícímu a to pod podmínkou zaplacení kupní ceny.
- Elektronická objednávka je platná, pokud jsou vyplněny veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti.
- Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci inernetového obchodu shop.ledkr.cz, dává kupující souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje budou pro jakoukoliv třetí stranu nepřístupné a nebudou použity jinak, než ke zkvalitnění nabídky internetového obchodu shop.ledkr.cz či samotnému kupujícímu.
- Internetový obchod shop.ledkr dává záruku, že veškeré zboží nabízené na jeho stránkách pochází od oficiálních výrobců.
- Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.
- Vyhrazujeme si právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo pokud budí pochyby o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží.O odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adrasu zákazníka.

Článek 4

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží):
    Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
    V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

Článek 5

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:
    Dle § 14 zákona o ochraně spotřebitele (634/1992 Sb.), v případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz

    Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Článek 6

Závěrečné ustanovení:
    Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá všechna ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky. Též platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu www.shop.ledkr.cz, pokud nebylo v daném případě prokazatelně rozhodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit objednávku.
    Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání, případně poté, co byla dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V ostatních případech je nezbytně nutná dohoda s prodejcem.
    Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.


Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014.